Học phí và chính sách

Học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương bình). Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến tổng khởi nghĩa 19 /08/1945; Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của Anh hùng lao động trong kháng chiến; Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh; Con bị dị dạng, dị tật của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học… được hưởng mức hỗ trợ học phí là 150.000đ/tháng (đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp), 200.000 đồng/tháng (bậc Cao đẳng) và 250.000 đồng/tháng (bậc Đại học). Song song với việc hỗ trợ học phí, Đại học Duy Tân còn có chính sách trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng trên với mức trợ cấp 180.000 đồng/tháng hoặc 355.000 đồng/tháng tùy theo học sinh, sinh viên thuộc diện ưu tiên nào. Ngoài ra, học sinh, sinh viên còn được hưởng trợ cấp một lần 300.000 đồng vào mỗi năm để mua sách vở, đồ dùng học tập…

Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trong diện các xã đặc biệt khó khăn theo quyết định của nhà nước, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, sinh viên đang theo học hai trường đại học hoặc đang theo học hai ngành tại Đại học Duy Tân, sinh viên mồ côi, sinh viên bị khuyết tật, sinh viên là con em thuộc dân tộc thiểu số, sinh viên có 02 anh (chị) em ruột đang học tại trường, sinh viên là con, em ruột của cán bộ đang công tác tại trường… tất cả các đối tượng này sẽ được Đại học Duy Tân xem xét giảm học phí theo các mức khác nhau nếu hội đủ các điều kiện sau: có đơn xin giảm học phí do lãnh đạo Khoa xác nhận và kèm theo các giấy tờ liên quan, có kết quả học tập trung bình chung từ 5,0 (chỉ tính cho điểm thi lần 1) trở lên và kết quả rèn luyện từ trung bình trở lên ở năm học trước đó.

Đóng cửa sổ